compute one's losses at $ 100

  1. Fiil hesap sonunda zararının $ 100 olduğunu bulmak