constructor

  1. İsim inşaatçı, yapımcı, inşaat müteahhidi, yapan/inşa eden kimse.
  2. İsim (yaratıcı) sanatkâr.
  3. İsim
    naval constructor = constructer ile ayni anlama gelir. gemi inşaatına/tamiratına nezaret eden deniz subayı.
bina inşaatçısı
constructor = constructer ile ayni anlama gelir. gemi inşaatına/tamiratına nezaret eden deniz subayı.