envelope stuffer

  1. zarf şişirici
  2. yazışma zarflarının içine konulan doğrudan postalama reklam malzemesi