expenditure control

harcamaları kontrol altına almak Fiil