1. Geçişli Fiil (listeden, yazıdan, metinden vb.) silmek, çizmek, çıkarmak, bozmak, tayyetmek.
    The secretary was directed
    to expunge certain accusations from the record.
bir adı listeden çıkarmak Fiil
bir ticari markayı sicilden silmek Fiil
ticari markayı sicilinden silmek Fiil
ticari bir markayı sicilden silmek Fiil