great expense

büyük masraf karşılığı
büyük masraflar yapmak Fiil
birini masrafa sokmak Fiil
büyük masrafa sokmak Fiil
birine pahalıya mal olmak Fiil