1. gübre.
    artificial/chemical manure: sun'î/kimyevî gübre.
  2. (gübre olarak kullanılan) dışkı, fışkı.
    barnyard manure: ahır gübresi.
    liquid manure: fışkı şerbeti.
  3. gübrelemek.
suni gübre
yeşil gübre: toprağı zenginleştirmesi için yeşil iken sürülüp toprağa katılan bitki (fasulye, yonca vb.). İsim
ayrışmamış (ham) gübre. İsim
gübrelemek Fiil, Tarım
gübre atmak Fiil, Tarım
bir tarla üzerine gübre saçmak Fiil