not negotiable

sadece banka hesabına geçirilmek için olduğunu belirtmek amacıyla çek üzerine çizgi çizmek Fiil
(çek) sadece banka hesabına geçirilmek üzere üstü çizilmiş çek