pay a tax demand under protest

  1. Fiil (US) bir vergi talebini kaydı ihtirazi ile ödemek