pool agreement

  1. Fiil aynı ticaret konusu ile uğraşan türlü kişi veya firmalar arasında rekabeti kaldırmak
  2. fiyatları kontrol altında tutmak için yapılan anlaşma