1. Fiil sağlamak, temin/tedarik etmek, donatmak, teçhiz etmek.
    to provide someone with sth.: bir kimseye bir şey temin etmek.
  2. Fiil vermek, bulup vermek.
    Sheep provide us with wool.
  3. Fiil, Hukuk önceden şart koşmak.
    Our club's rules provide that dues must be paid monthly.
hüküm İsim, Hukuk
kocanın karısına ve çocuklarına bakmaması
geleceğin tedarikini yapmak Fiil
senedin kabulünü sağlamak Fiil
birinin emrine otomobil sağlamak Fiil
bir kıza çeyiz düzmek Fiil
nafakasını temin etmek Fiil
vade tespit etmek Fiil
konuşma konusu sağlamak Fiil
ek teminat göstermek Fiil, Bankacılık
hazırlıklı bulunmak, ihtiyatlı davranmak, gerekli önlemleri almak.
to provide against accident.
bir kömür kıtlığına karşı tedbir almak Fiil
bir tehlikeye karşı tedbir almak Fiil
kazalara karşı önleyici tedbir almak Fiil
birşeye karşı güvence sağlamak Fiil
birşeyi önlemek Fiil
birşeye karşı önlem almak Fiil
birşeyi men etmek Fiil, Hukuk
birşeyi yasaklamak Fiil, Hukuk
tescil yükümlülüğünden muafiyet elde etmek Fiil
sigorta yapmak Fiil
birine bir fırsat yaratmak Fiil
birine bir şey yapması için fırsat vermek Fiil
dumanın çıkması için bir çıkış bulmak Fiil
...'e menfaat sağlamak İsim
açıklık getirmek Fiil
iş temin etmek Fiil
iş sağlamak Fiil
denkleştirmek Fiil
geçimini sağlamak, tedarikli bulunmak.
to provide for one's family: Ailesinin geçimini sağlamak.

to provide for old age: ihtiyarlık için tedarikli bulunmak.
expenses provided for in the budget: masraf bütçesi.
He had provided for any eventuality: Her türlü ihtimale karşı tedarikli idi.
to be provided for: ihtiyacı karşılanmak.
senedi ödemek için karşılık bulmak Fiil
bir senet için teminat vermek Fiil
geniş bir ailenin geçimini sağlamak Fiil
geniş ailenin rızkını temin etmek Fiil
beklenmedik bir durum için tedbirli davranmak Fiil
birine fırsat sağlamak Fiil
sermaye bulmak Fiil
zor durumlara karşı hazırlıklı bulunmak Fiil
beklenmedik duruma karşı hazırlıklı olmak Fiil
her türlü tedbiri almak Fiil
birinin geçimini sağlamak Fiil
birinin geçimini sağlamak Fiil
birini geçindirmek Fiil
birinin geçimini sağlamak Fiil
birine bakmak Fiil
birinin gereksinimlerini karşılamak Fiil
birşeye karşı güvence sağlamak Fiil
birşeyi önlemek için plan yapmak Fiil
birşeye imkân tanımak Fiil, Hukuk
birşeye olanak tanımak Fiil, Hukuk
birşeye karşı önlem almak Fiil
birşeyi mümkün kılmak Fiil, Hukuk
birşeyi öngörmek Fiil, Hukuk
birşeyi uygun görmek Fiil, Hukuk
konuklarımızı ağırlamak için gerekli önlemleri almak Fiil
mahkeme masraflarını üstlenmek Fiil
ihtiyaçları karşılamak Fiil
konut tedarik etmek Fiil
alet ve olanak sağlamak Fiil
bollaştırmak Fiil
bollatmak Fiil
birinin geçimini temin etmek Fiil
tartışma konusu açmak Fiil
gazete için haber sağlamak Fiil
tartışılacak konu getirmek Fiil
sanayi için yeni iş alanları yaratmak Fiil
geri ödemesi olmayan yardım sağlamak Fiil
geri ödemesiz bir yardım sağlamak Fiil
ödemeyi sağlamak Fiil
zarardan koruma sağlamak Fiil
bayındırlaştırmak Fiil
değerli eşya için kasa sağlamak Fiil
teminat sağlamak Fiil
güvence vermek Fiil
birine teminat sağlamak Fiil
birine para vermek Fiil
birine birşeyi sağlamak Fiil
birine birşeyi tedarik etmek Fiil
biri için birşey sağlamak Fiil
biri için birşey tedarik etmek Fiil
biri için birşey temin etmek Fiil
birine birşeyi temin etmek Fiil
biri için birşey tedarik etmek Fiil
biri için birşey sağlamak Fiil
birine birşeyi sağlamak Fiil
birine birşeyi temin etmek Fiil
biri için birşey temin etmek Fiil
birine birşeyi tedarik etmek Fiil
birşeyi zorunlu kılmak Fiil, Hukuk
birşeyi uygun görmek Fiil, Hukuk
birşeyi öngörmek Fiil, Hukuk
birşeyi şart koşmak Fiil, Hukuk
gerekli taşıt aracını sağlamak Fiil
âdet olan hizmette bulunmak Fiil
dedikodu konusu yaratmak Fiil
eksiğini tamamlamak Fiil
fon tedarik etmek Fiil
tefriş etmek Fiil
bir şeyi yeter derecede tedarik etmek Fiil
hizmet sözleşmesi İsim, Sözleşme Hukuku
sermaye sağlayacağını taahhüt etmek Fiil
hizmet sunma özgürlüğü (serbestisi)
havale göndermek Fiil
nafakasını sağlamada ihmal
kapıdan havaalanına limuzin servisi
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
Özel Isim, Hukuk