refer someone by name

birine adıyla atıfta bulunmak Fiil