self-effacing

  1. Sıfat kendini geri plânda tutan.
    self-effacingly: kendini geri plânda tutarak.