1. İsim masa (uzatmak için) ek parçası
  2. İsim masa ek parçası
masanın açılınca ilave olunan tahtası İsim