1. (a)
    ask. görev kuvveti: belirli bir harekâtın veya görevin ifası maksadıyla tek bir komutanın
    emrinde geçici olarak toplanmış birlikler, (b) özel kurul/komisyon: özel bir konuyu incelemek/araştırmak için teşkil edilen geçici komisyon.
hava görev gücü
Mali Eylem Görev Gücü İsim, Ceza Hukuku
özel olarak istihdam edilen yönetici kadro