temel hak ve özgürlükler

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler fundamental rights and freedoms