think badly of someone

  1. Fiil biri hakkında kötü düşünmek
  2. Fiil biri gözünden düşmek
  3. Fiil gözünde birinin itibarı azalmak
  4. Fiil birini kınamak