convention on the law governing transfer of title in international sales of goods

  1. Noun, International Law Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme