kayıtlı medyanın çoğaltılması (nace kodu: 18.2)

  1. Noun, Trades-Professions Reproduction of recorded media (NACE code: C18.2)