that's another (a different) kettle of fish

  1. O iş bambaşka! O mesele başka! O da başka bir acayip durum!
    argo Bu balık başka balık!