above water

  1. güvenceli, emin, sıkıntısız, kaygusuz, (özellikle malî sıkıntıdan) âzade.
iki yakasını bir araya getirmek Verb
borçsuz harçsız geçinmek Verb
su yun yüzünde durabilmek Verb
su üzerinde durmak Verb
suyun yüzünde durabilmek Verb
boğulmamak Verb
idare etmek Verb
su yüzeyinde. Adjective
(a) yüzer durumda tutmak, başını su üstünde tutmak, suya batmamak, (b) kendi yağı ile kavrulmak, borca
girmemek, kendi geliri ile geçinip gitmek, ayağını yorganına göre uzatmak.
He's finding it hard to keep his head above the water these days.
(kıt kanaat) geçinmek, iki ucunu bir araya getirmek.
In this business we don't make much money, but
we are able to keep our heads above the water.