abridging

  1. kısaltma
(US) Birinci Anayasa Tadilatında teminat altına alınan özgürlüklere herhangi bir kısıntı getirmeden