accountability

  1. Noun hesap verebilirlik
  2. sorumluluk, mes'uliyet.
hesap verebilir Adjective
bir yöneticinin kendi biriminin kârlılığından sorumlu olması gerektiğini öngören uygulama
emlak hesap verme süresi
mali sorumluluk birimi
bakanların sorumluluğu ve hesap verme yükümlülüğü
hesap sorumluluğu
mali sorumluluk