affiliation case

  1. Noun babalık tespiti davası
  2. Noun evlilik dışı doğan çocuğun babasının tayini davası
  3. Noun nesep tayini davası