after one

gönlüne göre, tam istediği gibi.
He is a person after my heart: Tam gönlüme göre/istediğim gibi birisidir.
parasını idare etmek Verb
kendi menfaatlerini korumak Verb
sökün etmek Verb
izinden sonra yeniden işe dönmek Verb
kendi çıkarına bakmak.
birer birer, birbiri ardından/ardınca, birbiri peşinden.
bir piknikten sonra atılan çöpleri toplamak Verb