indicate

  1. Transitive Verb göstermek, bildirmek.
    The thermometer indicates air temperature. The arrow on the sign indicates the right way to go.
  2. Transitive Verb imlemek, işaret etmek.
    to indicate a place on a map. to indicate the right page.
  3. Transitive Verb belirtmek.
    He indicated the need for a new school.
  4. Transitive Verb delâlet etmek, -e işaret olmak, … anlamına gelmek.
    His hesitation indicates unwillingness.
  5. Transitive Verb (kısaca) anlatmak, ifade/beyan etmek, tanımlamak.
    He indicated his desire to cooperate.
  6. Transitive Verb, Medicine hastalık belirtilerine göre hastalığın cinsini veya tedavi yolunu tespit etmek, tıbben lüzum göstermek/gerektirmek.

    The sudden rise in temperature was indicating the use of penicillin: Ateşin hızla yükselmesi penisilin kullanmayı gerektirdi.
    The examination indicated surgery: Muayene sonunda ameliyata lüzum görüldü.
  7. Transitive Verb gerek(tir)mek, gerekli olmak, şayanı arzu/tavsiye olmak.
    A fresh approach to industrial relations is indicated.
planlarını açıklamak Verb