apply for a stay of court proceedings

  1. Verb mahkeme kovuşturmasının durdurulması için başvuruda bulunmak