assembly area

  1. askeri toplanma bölgesi
  2. askeri içtima yeri
ilk toplanma bölgesi