at the proper rate

  1. tarifeye uygun olarak
  2. uygun fiyat üzerinden