average bill

  1. avarya faturası
(iskontolar ve cezalar hariç) belli bir hizmet türünden elde edilen yıllık gelirin söz konusu hizmet
türü için yıllık ortalama müşteri sayısına bölünm