ban

 1. yasaklamak, yasak etmek, menetmek.
  to ban an obscene book: müstehcen bir kitabı yasaklamak.
  to
  ban a protest meeting.
  to be banned by public opinion: kamuoyunca mahkûm edilmek.
 2. (a) lânetlemek, lânet okumak, (b) aforoz etmek.
 3. yasak(lama), menetme.
  to declare a ban on smoking in theater: tiyatroda sigara içmeyi yasaklamak.
 4. (kamuoyunca, fikren, gayrıresmî olarak) makhûm etme, lânetleme, tel'in, kötüleme, kötü ilân etme.
  society's
  ban on war: harbin toplumca lânetlenmesi.
 5. Law (a) (bkz: proclamation ), (b) yasak kararı.
 6. aforoz.
 7. lânet, küfür.
  to place someone under the ban of public opinion: bir kimseyi kamuoyunun lânetine terketmek.
 8. Noun bildiri, tebliğ, beyanname.
 9. Noun (Derebeylik zamanında) (a) seferberlik ilânı, (b) seferber edilen askerler.
 10. Noun Hırvat ve Slovanya valisi.
 11. Noun Güney Macaristan valisi.
 12. Noun Romanya parası/kuruşu, 1/100
  leu.
... maç ceza Noun, Sports
kartel yasağı
mahkeme tebligatı
(Br) araba kullanma yasağı
ihracat yasağı Noun, Competition Law
bir istikraz çıkarmak Verb
ödünç vermek Verb
ithalat yasağı
ithal yasağı
ambargo koymak Verb
yasak koymak Verb
ambargoya karşı gelerek
yatırım yasağı
bir yasağı kaldırmak Verb
yasak kaldırmak Verb
fazla mesai inin reddi
bir işçi sendikasının üyelerine fazla mesaiyi yasaklayan resmi emir
yasağı kaldırmak Verb
park yasağı
işçi alma yasağı
satış yasağı
(US) televizyonda reklam yasağı
televizyon reklam yasağı
televizyon yasağı
deneme yasağı
aforoz etmek Verb
yolculuk etme yasağı
yasak
partiyi yasaklamak Verb
bir partiyi yasaklamak Verb
bir tiyatro oyununu yasaklamak Verb
bir sahne oyununu yasaklamak Verb
bir grevi yasaklamak Verb
kanunların makable şamil olmaması ilkesi
toplanma yasağı
göç etme yasağı
grev yasağı
ihracat yasağı
göç yasağı
siyasal toplantı yapma yasağı
gazetelere sansür koymak Verb
yasak yürürlüğe giriyor

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Ban ağacı
 2. Macaristan, Romanya, ... verilen ad
 3. Sonuna geldiği kelimelere “gözetici, koruyucu, koruyan” ... usûlüyle türemiş kelimeler yapar