base level

  1. Noun, Geography taban seviyesi
  2. taban düzeyi: akarsuyun araziyi aşındırabileceği en alçak düzey.