bear on something

  1. Verb birşeye bastırmak
  2. Verb birşeyi aşağı bastırmak
  3. Verb birşeyi tüm gücüyle bastırmak
  4. Verb birşeyi etkilemek
  5. Verb birşey üzerinde etkili olmak
  6. Verb birşeyle ilişkili olmak
  7. Verb birşeyle bağlantılı olmak