bed molding

  1. Noun korniş veya saçak altı süs şeridi