bill stamp

  1. senet pulu
  2. damga pulu
  3. Noun senet damgası
senede pul yapıştırmak Verb
bir kanun önergesine demokrat partinin damgasını basmak Verb