bleeding heart

  1. Noun, Botany sevda çiçeği
    (Dicentra spectabilis): yürek biçiminde kırmızı çiçekler açan bir bitki.
  2. Noun yufka yürekli: gösteriş için başkalarına acır/merhamet eder gibi tavırlar takınan kimse.