blue sky laws

  1. (US) tahvil satın alacak olanları hileden korumak amacıyla çıkartılan kanun
menkul kıymet sahtekârlığı yasaları Noun, Law