blue vitriol

  1. Noun göztaşı, bakır sülfat, CuSO4.5H2O: Normal olarak saydam mavi kristal, suyu uçurulunca
    beyaz toz halinde bir bakır tuzu. Haşarat öldürücü olarak, renkleri tespitte ve oymacılıkta kullanılır.