break someone's back

  1. başarısızlığa uğratmak, belini bükmek/kırmak, iflâs ettirmek.
    His family's extravagancy is breaking his back.