bring back

  1. (a) geri getirmek, (b) hatırlatmak, ansıtmak, anılarını/hatıralarını canlandırmak.
    This brings back to me my childhood.
iflasın eşiğinden döndürmek Verb
birini görevine iade etmek Verb
birini tekrar eski görevine getirmek Verb
birini tekrar eski pozisyonuna getirmek Verb
birine görevini iade etmek Verb
birşeyi geri vermek Verb
birşeyi yeniden kullanıma sokmak Verb
birşeyle ilgili anılarını canlandırmak Verb
birşeyi geri getirmek Verb
birşeyi hatırlatmak Verb
birşeye dair anılarını canlandırmak Verb
birşeyi anımsatmak Verb
birşeyi iade etmek Verb
birşeyi yanında getirmek Verb
birşeyi beraberinde getirmek Verb
toplumdan ayrılanları topluma döndürmek Verb
sürüden ayrılan koyunları sürüye iade etmek Verb
birini çıktığı yerden alaşağı etmek Verb