bring out

  1. (a) açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek, meydana çıkarmak, gözönüne sermek, belli etmek, göstermek, geliştirmek,
    (b) (kitap, piyes vb.) yayınlamak, neşretmek.
    The publishers will bring out his new book in the fall. (c) (resmen) topluma tanıtmak/takdim etmek.
    to bring a girl out: bir genç kızı ilk defa sosyeteye çıkarmak. (d) dışarı götürmek /çıkarmak.
bir kitap yayımlamak Verb
birşeyi yerinden çıkarmak Verb
birşeyi belirginleştirmek Verb
birşeyi dikkat çekici hale getirmek Verb
birşeye dikkati çekmek Verb
birşeyi almak Verb
hazırlamak Verb
birşeyi görünür hale getirmek Verb
birşeyi çıkarmak Verb
piyasaya sürmek Verb
birşeyi öne çıkarmak Verb
birinin iyi yönlerini ortaya çıkarmak Verb
bir paragrafın anlamını çıkarmak Verb
birinin kötü yönlerini ortaya çıkarmak Verb
birinde alerjiye neden olmak Verb
birinin cildinin kabarmasına sebep olmak Verb
birine alerji yapmak Verb
birinde döküntüye sebep olmak Verb
birinin kendine güvenini yerine getirmek Verb
birinin kendine güven kazanmasını sağlamak Verb
birinin özgüven kazanmasını sağlamak Verb
birine özgüven sağlamak Verb