1. (a) açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek, meydana çıkarmak, gözönüne sermek, belli etmek, göstermek, geliştirmek,
    (b) (kitap, piyes vb.) yayınlamak, neşretmek.
    The publishers will bring out his new book in the fall. (c) (resmen) topluma tanıtmak/takdim etmek.
    to bring a girl out: bir genç kızı ilk defa sosyeteye çıkarmak. (d) dışarı götürmek /çıkarmak.
bir kitap yayımlamak Fiil
birşeyi yerinden çıkarmak Fiil
birşeyi belirginleştirmek Fiil
birşeyi dikkat çekici hale getirmek Fiil
birşeye dikkati çekmek Fiil
birşeyi almak Fiil
hazırlamak Fiil
birşeyi görünür hale getirmek Fiil
birşeyi çıkarmak Fiil
piyasaya sürmek Fiil
birşeyi öne çıkarmak Fiil
birinin iyi yönlerini ortaya çıkarmak Fiil
bir paragrafın anlamını çıkarmak Fiil
birinin kötü yönlerini ortaya çıkarmak Fiil
birinde alerjiye neden olmak Fiil
birinin cildinin kabarmasına sebep olmak Fiil
birine alerji yapmak Fiil
birinde döküntüye sebep olmak Fiil
birinin kendine güvenini yerine getirmek Fiil
birinin kendine güven kazanmasını sağlamak Fiil
birinin özgüven kazanmasını sağlamak Fiil
birine özgüven sağlamak Fiil