1. İsim girme, giriş.
  Germany's entry to the war.
 2. İsim giriş (kapısı), kapı, methal.
  entry-phone: (apartmanlarda) dairelere bağlı giriş telefonu.
  Leave
  the boxes at the entry and we'll carry them up.
 3. İsim giriş hakkı/yetkisi/izni/müsaadesi.
  no entry: girilmez, giriş yasaktır.
 4. İsim yazılım, kayıt, tescil.
  entry-form: kayıt varakası.
 5. İsim yazılan/kaydedilen şey/kimse.
 6. İsim yarışmacı, müsabık.
 7. İsim, Hukuk tesellüm, malı teslim alma, sahip olarak mülke girme/ayak basma.
 8. İsim geminin manifestosunu verip gümrüğe giriş kaydı yaptırma.
 9. İsim
  entry card ile ayni anlama gelir. (briçte) kazanç/üstünlük sağlayan kart.
 1. İsim girdi. The lowest level element in the registry.
veri girişi İsim, Bilgi Teknolojileri
mahsup fişi İsim, Muhasebe
yevmiye kaydı İsim, Muhasebe
pazara giriş İsim, Rekabet Hukuku
vur-kaç girişi İsim, Rekabet Hukuku
giriş noktası İsim, Bilgi Teknolojileri
giriş engeli İsim, Rekabet Hukuku
giriş maliyeti İsim, Rekabet Hukuku