1. erkek (insan/hayvan/bitki).
  There were 3 puppies in the litter, 2 males and one female. A male monkey.
 2. erkek+, erkeğe ait/yaraşır/mahsus, erkekçe.
  a male voice: erkek sesi.
 3. erkekler(den oluşan).
  a male choir: erkekler korosu.
 4. Botanik (a) erkek, eril, (b) (tohum hk.) (bkz: staminate ).
 5. Makine erkek (vida, makine parçası vb.).
 6. eril, erkeklik+.
  the male organs: erkeklik uzvu.
 1. İsim, Yer İsimleri Malé