1. Fiil işlemek, iş görmek, (makine) çalışmak).
  The machinery operates night and day. A machine operated by electricity.
 2. Fiil etki(le)mek, etkisini göstermek.
  The medicine operated quickly.
 3. Fiil işlem/muamele yapmak, muamele etmek, muameleye tâbi tutmak.
 4. Fiil, Cerrahi ameliyat etmek, cerrahî müdahelede bulunmak.
  operate on a person: birini ameliyat etmek.
 5. Fiil, Askerlik2 (a) askerî harekât/manevra yapmak, (b) fi'lî askerlik yapmak (geri hizmet değil).
 6. Fiil (özellikle spekülasyon maksadıyla geniş çapta) alışveriş yapmak.
 7. Fiil (makine, fabrika, çiftlik vb.) işletmek, çalıştırmak.
  to operate a machine/a factory. He operates
  a ranch. That company operates factories in seven countries.
 8. Fiil yönetmek, yürütmek, idare etmek.
  to operate a business.
 9. Fiil üretmek, hasıl etmek, husule getirmek, istihsal etmek, meydana çıkarmak.