1. Edat esnasında, zarfında, süresince, müddetince, -in/-ın, -de/-da.
  during summer/winter: yazın/kışın.

  in the spring/fall: ilkbaharda/sonbaharda.
  He lived in Florida during the winter: Kışı Floridada geçirdi.
 2. Edat -leyin, … vakti.
  during the night: geceleyin, gece vakti.
  They departed during the night.

  Only 2 trains departed during the morning: Sabahleyin sadece 2 tren hareket etti.