1. Fiil öğrenmek, bilgi edinmek.
  to learn a foreign lamguage. to learn (how) to do something
  It is
  never too late to learn: İnsan her yaşta öğrenebilir.
 2. Fiil
  learn of/about: haber almak, vakıf olmak, bilgisi olmak, anlamak.
  to learn the truth/the facts:
  gerçeği anlamak.
  to learn of an accident: bir kazayı haber almak.
  I was sorry to learn (that) you had been ill: Hasta olduğunu haber alınca üzüldüm.
  We haven't yet learned whether he recovered: İyileşip iyileşmediğinden henüz haberimiz yok.
 3. Fiil bellemek, ezberlemek, hıfzetmek.
  learn by heart: ezberlemek.
  learn by rote: tekrarlayarak
  ezberlemek.
  He learned the poem so he could recite it at the dinner.
 4. Fiil (alışkanlık, itiyat, terbiye vb.) edinmek/öğrenmek, ders/ibret almak, başkasında görüp kendine maletmek.

  He learned patience from his father.
  to learn bad habits: kötü alışkanlıklar edinmek.
  to learn from one's mistakes: yaptığı hatalardan ders almak.
 5. Fiil öğretmek, göstermek. (Halen bu anlamda kullanılmıyor.)
  I'll learn you! Ben sana gösteririm!
  That'll
  learn you! Bu sana ders olsun!