1. İsim kurul, meclis, konsey, encümen.
  council of Ministers = Cabinet council: Bakanlar Kurulu.
  county
  council: kontluk/il meclisi.
  Ecumenical council: Kilise Danışma Kurulu.
  Municipal/Town council: Belediye Meclisi.
  council-chamber: meclis toplantı odası.
 2. İsim danışma kurulu, divan, şûra.
  council of State: Danıştay, Devlet Şûrası.
  Privy council
  Brit.&Cnd.
  Devlet Danışma Kurulu.
 3. İsim önemli kilise işlerini müzakere için toplanan Kardinaller Meclisi.
Edebi Kurul İsim, Kamu Kurumları
Ulaştırma Şurası İsim, Kamu Kurumları
Vergi Konseyi İsim, Kamu Kurumları
Danıştay İsim, Hukuk
Avrupa Zirvesi İsim, Avrupa Birliği