1. bahse girmek, bahis tutuşmak, iddiaya girişmek, iddia etmek.
  Do you want to bet? Bahse girer misin/bahse
  var mısın?
  to bet on horses: yarışlarda bahis tutuşmak.
  to bet on a horse: bir at üzerine bahse girmek.
  I bet he'll come: Bahse girerim ki gelecek.
  I'll bet you anything you want: İstediğine bahse girerim.
  to bet one's boots/bottom dollar/shirt on/that
  k.d. kesinlikle iddia etmek/emin olmak/güvenmek, hiç şüphe etmemek.
  You can bet your boots on/that he'll come late again.
 2. bahis, iddia.
  to make/lay a bet: bahse girmek.
  to accept/take a bet: bahsi kabul etmek.

  to win a bet: bahsi kazanmak.
 3. bahis için konulan para, pey.
  a ten-dollar bet: on dolarlık bahis.
 4. üzerinde bahse girilebilecek ve kazanma şansı yüksek olan şey.
  That horse looks like a good bet:
  O atın kazanma şansı yüksek.
  It is a bet then: Ohalde bahsimiz bahis.
sabun çiçeği İsim, Botanik
 1. face
 2. ugly
 3. Sıfat raucous