1. İsim, Ekonomi firma
 2. İsim, Ekonomi işletme
 3. Askerlik bölük
 4. : şirket(i).
 5. İsim topluluk, grup, arkadaş, dost, arkadaş topluluğu.
  He is good company: İyi arkadaştır/hoşsohbettir/arkadaş
  canlısıdır.
  He is bad company: Arkadaşlığı çekilmez/cansıkıcıdır.
  A man is known by the company he keeps: İnsan arkadaşından belli olur.
  to keep/get good (bad) company: iyi (kötü) arkadaş edinmek.
 6. İsim eşlik, refakat, arkadaşlık/eşlik edenler, arkadaşlar, beraberindekiler.
  in company with … : … eşliğinde.
 7. İsim dostluk, ahbaplık, arkadaşlık.
  I prefer his company to that of most people.
 8. İsim misafir(ler), davetli(ler).
  We're expecting company: Misafir bekliyoruz.
  We've got company:
  Misafirimiz var.
  We're having company for the weekend.
 9. İsim birlik, cemiyet.
 10. İsim ortaklık, şirket, kumpanya.
  holding company: holding şirketi, ana ortaklık.
  joint-stock/limited
  (liability) company: anonim şirket.
  mutual company: sermayesiz ortaklık.
  parent company: ana şirket.
  subsidiary company: tali/bağlı şirket.
  company man: şirket adamı, işçilerin değil şirket yöneticilerinin tarafını tutan kimse.
  company store: özel satış mağazası.
 11. İsim ortak(lar), şerikler, şürekâ.
  G. Higgins and company.
 12. İsim (Orta Çağda) lonca, esnaf birliği.
 13. İsim, Askerlik2 bölük.
  company commander: bölük komutanı.
  get one's company: yüzbaşı olmak.
 14. İsim, Denizcilik tayfa, mürettebat.
  ship's company: gemi tayfası.
 15. İsim itfaiye bölüğü.
 16. İsim, Tiyatro topluluk, trup.
  National Theater company.
 17. İsim arkadaşlık/eşlik/refakat etmek.
 1. İsim şirket. A commercial organization or a small business.
 2. İsim şirket. The parent business unit of a reporting entity within an organization. Company business units
  define company groups within an enterprise organization structure.
ilaç şirketi İsim, İlaç ve Eczacılık Sanayii